Er is extreem veel alternatieve financiering beschikbaar, kijk maar

Lees mijn nieuwe blog op Sprout

Er is extreem veel alternatieve financiering beschikbaar, kijk maar

Vragen over financiering of geldzaken, kijk op kvk.nl/financiering of belde KvK Financieringsdesk 0800-1014

 

Advertenties

Externe financiering MKB: bedragen en verhoudingen

od15823-zakelijke-dienstverlening-2016-5

Banken, leasing, factoring en participatiemaatschappijen

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een overzicht gemaakt van vormen van financiering met uitgeleende bedragen. Hieronder kan je snel inzicht krijgen in de belangrijkste kenmerken van die vormen. Banken verstrekken het grootste bedrag aan financiering voor het MKB: ca. 130 miljard. Via leasing wordt voor een bedrag van 4 miljard gefinancierd, via factoring 3,6 miljard en daarna komen participatiemaatschappijen met 1,2 miljard.

Crowdfunding, Qredits en overheid

Via crowdfunding werd in 2016 170 miljoen opgehaald. Qredits heeft 190 miljoen aan ondernemingen verstrekt. Kredietunies hebben enkele miljoenen uitgeleend. In de periode 2010-2015 heeft de Nederlandse overheid meer dan 5,2 miljard aan garantstellingen en financieringen verstrekt. Hierdoor is ten minste 10,4 miljard aan extra financiering mogelijk gemaakt, waarvan het grootste deel bancaire financiering. Hieronder vind je per kredietvorm meer informatie, ook over de combinatie van diverse vormen, dat de financieringsmix of stapelfinanciering wordt genoemd.

Bancaire financiering

Lees meer over externe financiering inclusief banken

Risicokapitaal

Lees meer over participatiemaatschappijen

Lees meer over business angels

Lees meer over een venture capital fonds

Lees meer over een Seed fonds

Crowdfunding

Lees meer over crowdfunding

Kredietunies

Wat kan een kredietunie voor je doen

Overheidsregelingen en fondsen

Ontdek subsidies en overheidsregelingen

Financieringsmix

Lees meer over de financieringsmix

Leasing

Lees meer over leasing

Factoring

Lees meer over factoring en debiteurenbeheer

Qredits

Lees meer over kredieten via Qredits

KvK Financieringsdesk

Direct antwoord op uw vragen? Bel de KvK-Financieringsdesk!

Iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken via 0800-1014

 

Networking and crowdfunding, a golden combination

 

crowdfunding-shutterstock_270504203

On StartupDelta.org

https://www.startupdelta.org/news/Networking-and-crowdfunding-a-golden-combination

Direct antwoord op uw vragen? Bel de KvK-Financieringsdesk!

Iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken via telefoonnummer 0800-1014

 Financieringsdesk (Mensen)

Grip op de tent: 5 tools waarmee je vooruitkijkt

grip-op-de-tent-5-tools-waarme-je-vooruit-kunt-kijken

http://www.sprout.nl/artikel/grip-op-de-tent-5-tools-waarmee-je-vooruitkijkt

 

Grip op de tent: je financiële toekomst bepaal je zelf

omslaggripopde-tentcapture

Uit het onderzoek Grip op de tent: ondernemers over hun financiële inzicht (29-11-2016: https://www.kvk.nl/over-de-kvk/nieuws-en-persberichten/29-onderzoek-kvk-veel-ondernemers-onzeker-over-hun-financiele-kennis/) blijkt dat slechts 25% van de ondernemers zich laat ondersteunen bij de rentabiliteitsprognoses en het regelen van de pensioenvoorziening. Financieel vooruitkijken is belangrijk om problemen te voorkomen en om betere beslissingen te kunnen nemen, waarmee je je doelen bereikt.

Voordelen lange termijn visie

Opvallend is dat weinig zzp’ers en MKB-ers in het onderzoek aangeven lang vooruit te kijken. Men schakelt wel adviseurs in voor de korte termijn noodzakelijke financiële acties zoals belastingaangifte en het bijhouden van de administratie en boekhouding. De lange termijn lijkt wat onderbelicht te worden. Met rentabiliteit wordt bedoeld de winstgevendheid van de onderneming. Bij het opstellen van een rentabiliteitsprognose kan je laten zien welke factoren van belang zijn voor de kosten en opbrengsten en wanneer het break-even point wordt bereikt. Daarnaast kan je berekenen hoe toekomstige kosten en opbrengsten effect hebben op de winstgevendheid.

Ambitie

Als ondernemer stel je jezelf doelen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en voor de ontwikkeling van je onderneming. Je ambitie kan zijn om te groeien met je bedrijf, om te innoveren, om internationaal actief te worden en/of om een andere onderneming over te nemen.

Tools

De volgende tools of hulpmiddelen zijn beschikbaar om in eerste instantie zelf als ondernemer mee aan de slag te gaan. Uiteraard kan je deze hulpmiddelen ook samen met een adviseur gebruiken of samen met een bevriende ondernemer uit je netwerk.

 1. Business model canvas

Dit is een overzicht waarin je verschillende aspecten van je onderneming in één schema zet. Je brengt je (nieuwe) doelgroep in kaart, je activiteiten, je toegevoegde waarde, je klantrelaties, de benodigde resources, je verkoopkanalen, je verdienmodel, je partners en je kostenstructuur.

http://www.sprout.nl/artikel/innovatie/9-stappen-door-het-business-model-canvas

 1. Scenarioplanning

Via scenarioplanning kan je niet de toekomst voorspellen, maar je kunt wel nadenken over verschillende strategieën, die je kan inzetten en hun mogelijke gevolgen. Daarnaast kijk je naar trends en ontwikkelingen, die impact hebben op je onderneming. Hiermee krijg je ook input voor je financiële planning op lange termijn.

http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-organiseren/doorgroeien/info-en-advies/scenarioplanning/

 1. Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan, business plan of ondernemersplan (http://www.ondernemersplein.nl/artikel/het-ondernemingsplan/ ) werk je wat meer uitgebreid en in detail je concept uit. Online kan je veel modellen vinden, die je gratis kan downloaden. Onder meer banken, Qredits en het IMK bieden een template aan. Deze zijn eigenlijk allemaal hetzelfde opgebouwd. Ze besteden aandacht aan de volgende onderwerpen: de ondernemer, het idee of concept, de organisatie van de onderneming, marktonderzoek en marketing en het financiële plan. In het financiële plan kijk je drie of vijf jaar vooruit, kan ook langer. In de exploitatiebegroting bereken je onder meer de verwachte winstgevendheid van je onderneming. Je kan hierbij als uitgangspunt je financiële resultaten van de afgelopen (bijvoorbeeld drie) jaren hanteren.

Tips met rekenmethoden over hoe je omzet en prijs kan bepalen vind je hier:

http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/uw-financien-onder-controle/omzet-en-prijs-bepalen/

 1. Pensioen

Je pensioen is een heel concreet voorbeeld van iets dat je nu moet regelen om op een lange termijn een gewenst resultaat te realiseren. Hieronder vind je meer informatie over de aandachtspunten.

http://www.ondernemersplein.nl/regel/pensioen/

 1. Gebruik de kennis van experts

Een tip tot slot: laat je bij twijfel adviseren door een boekhouder, accountant of andere financieel (belasting)adviseur.

Lees ook blog Grip op de tent: 5 misverstanden over financien

http://martyzanen.blogspot.nl/2016/11/grip-op-de-tent-5-misverstanden-over.html#!/2016/11/grip-op-de-tent-5-misverstanden-over.html

Brancheorganisaties

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

https://www.nba.nl/

Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)

https://www.noab.nl/

Register Belastingadviseurs (RB)

http://www.rb.nl/home

Klik op tabel om te vergroten:

rentabiliteitsprognose-pensioencapture

Succesvol ondernemen met een ondernemingsplan

office-515984_1920

Inzicht haalbaarheid van je plannen

Om inzicht te krijgen in de organisatorische, commerciële en financiële haalbaarheid van een nog te starten onderneming is een ondernemingsplan een handig hulpmiddel, vooral voor jezelf. Ook als langer gevestigd ondernemer kan het handig zijn de bedrijfssituatie in kaart te brengen, bijvoorbeeld in verband met het aanvragen van (groei)financiering of het aanpassen van je strategie.

Wanneer nodig en voor wie?

Online zijn verschillende gratis modellen en ingevulde voorbeelden te vinden. Een ondernemingsplan is vereist bij het aanvragen van een financiering. Andere reden voor het maken van een ondernemingsplan is een verzoek vanuit onder meer een verhuurder, uitkeringsinstantie, leverancier, samenwerkingspartner/zakenpartner of voor studenten vanuit een onderwijsinstelling.

Waar kan je gratis downloads vinden?

Ik heb een aantal websites op een rij gezet met informatie. Verder vind je websites, waar je kosteloos een model en een ingevuld voorbeeldplan kan downloaden. De modellen bevatten allen dezelfde onderdelen over de onderwerpen persoon, idee/concept, organisatie, marktonderzoek, marketing en financiën. Soms is het plan in vier hoofdstukken verdeeld, soms in meer hoofdstukken. Meestal kijk je in een ondernemingsplan drie jaar vooruit.

 1. Informatie over het ondernemingsplan op kvk.nl Ondernemingsplan maken

In het Geldboek voor ondernemers staan tips om begrotingen te maken. Het is een gratis download.

2. Video Het belang van een ondernemingsplan

3. Model ABNAMRO

Ondernemingsplan ABNAMRO

Ter inspiratie is hier ook een ingevuld voorbeeldplan te downloaden.

download startup werkboek

4. Model ING

Ondernemingsplan ING

ING voegt branche informatie toe in je ondernemingsplan.

5. Model Qredits

Ondernemingsplan Qredits

Het financieel deel van het plan is in Excel. Dit heeft het voordeel dat het cijfers in het plan doorrekent en eventuele aanpassingen ook.

6. Model Rabobank

Ondernemingsplan Rabobank

De Rabobank voegt branche informatie toe aan je plan. Er is ook een ingevuld voorbeeldplan te downloaden.

7. Model IMK

https://www.imk.nl/uploads/Folders-en-downloads/IMK-Ondernemingsplan-download.pdf

Nadeel van een pdf is dat deze cijfers niet doorberekent. Ze hebben ook een online model achter inlog. Sterk aan dit model vind ik dat het zeer gedetailleerd en uitgebreid de financiële begrotingen uitwerkt. Het is als voorbeeld heel handig om het financieel deel uit te werken in een ander model dat doorrekent.

8. Engelstalig model ondernemingsplan Ondernemingsplan Engelstalig

9. Business model canvas

Naast een ondernemingsplan kan een business model canvas ook een handig hulpmiddel zijn om je bedrijfsconcept in eerste instantie meer in grote lijnen en minder gedetailleerd uit te werken.

Stappen van het Business Model Canvas

Korte video:

Startupdelta heeft een speciale Smart funding canvas voor startups op zoek naar financiering.

Ernst&Young Accountants hebben financiele software speciaal voor startups: The Finance Navigator

KvK Financieringsdesk

Direct antwoord op je vragen? Bel de KvK-Financieringsdesk!

Iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken via telefoonnummer 0800-1014.

BBZ als alternatieve financiering

bbz flatgebouw

Wat is BBZ

De BBZ-regeling bestaat in zijn huidige vorm al ruim tien jaar, maar eigenlijk in iets andere vorm al langer. BBZ staat voor Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Toch is de regeling nog niet bij alle ondernemers bekend. Dat is jammer, want de regeling kan kansen bieden om uw startende of al langer gevestigde onderneming te financieren. De regeling kan bestaan uit een krediet en/of een tijdelijke financiële ondersteuning voor levensonderhoud. Regeling is vooral bedoeld voor gevestigde ondernemers die in zwaar weer verkeren of die starten vanuit een inkomen op bijstandsniveau.

Snel inzicht in eisen

 • Aanvragen bij de gemeente, waarin u woont als ondernemer. Uw bedrijf kan elders gevestigd zijn.
 • Voor startende ondernemers (tot 1,5 jaar gevestigd) is het maximaal aan te vragen bedrag 35.677,-. (2017)
 • Voor gevestigde ondernemers (vanaf 1,5 jaar gevestigd) is het maximaal aan te vragen bedrag 193.784,-. (2017)
 • Er is ook een deelregeling voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen vanaf 55 jaar, de IOAZ.
 • Uw inkomen ligt onder bijstandsniveau.
 • U kunt geen andere financiering krijgen.
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
 1. BBZ algemeen BBZ algemeen

2. 10 jaar ervaringsverhalen 10 jaar BBZ

3. Regelingbbz.nl (onder meer met een vergelijking tussen BBZ en Qredits) Regeling BBZ

4. BBZ op rijksoverheid.nl Regeling BBZ

5. Overzicht gemeenten in Nederland Links gemeenten

6. IOAZ voor zelfstandige ouder dan 55 jaar: IOAZ

7. Overzicht externe financiering: Externe financiering

8. Hulp bij schulden Hulp bij schulden

10. Organisaties die ondersteuning bieden voor ondernemers in zwaar weer

IMK Noodloket

MKB Doorstart

Ondernemersklankbord

Qredits Coaching

Florijnshvo

Menzing Partners

11. Blog van collega Theo Vrolijk over de IOAZ

IOAZ voor de 55+ ondernemer

12. Fiscalisering BBZ kan leiden tot hoger belastbaar inkomen en verlies toeslagen

De uitkering voor levensonderhoud op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) wordt in eerste instantie als een lening verstrekt en op jaarbasis berekend. Na afloop van het jaar wordt op basis van de jaarrekening de uitkering definitief vastgesteld. Dat betekent dat een BBZ uitkering, die in eerste instantie als lening wordt verstrekt, het volgend jaar definitief wordt vastgesteld. Die vaststelling kan leiden tot omzetting in een bedrag om niet of in terugvordering van de verleende bijstand.

Let op

Let op: in het algemeen geldt dat bijstandsuitkeringen zijn belast, dus ook uitkering BBZ. Zolang de uitkering wordt verstrekt in de vorm van een lening blijft de uitkering zonder fiscale gevolgen. Als de lening wordt teruggevorderd, omdat er voldoende eigen inkomen is, zijn er eveneens geen fiscale gevolgen.

Fiscaal inkomen

Als wordt vastgesteld dat de lening niet of slechts gedeeltelijk hoeft te worden terugbetaald, dan is er wél fiscaal inkomen en zal dit ook op de jaaropgave het jaar erna als inkomen zijn vermeld. De BBZ-uitkering is een tijdelijke overbrugging. De lening moet óf worden terugbetaald (als het de ondernemer goed gaat) óf het wordt belast inkomen.

Dit vastgestelde inkomen kan in het jaar erná dus leiden tot minder recht op toeslagen of toeslagen, die moeten worden terugbetaald.

Misschien dat middeling nog een hulpmiddel kan zijn:

Belastingdienst middeling

13. KvK Financieringsdesk

Direct antwoord op uw vragen? Bel de KvK-Financieringsdesk! Iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken via telefoonnummer 0800-1014.

Starting a business in The Netherlands in ten steps

Flags UN Johan de Wittlaan (1)

 

For English speaking starting entrepreneurs I made a ten step plan. It is based on the ten steps in Dutch from the Chamber of Commerce in The Netherlands. You don’t have to take the steps successively, you can work on some of them simultanuously. I wrote these steps with expats and startups in mind who allready live in The Netherlands.

For English speaking starting entrepreneurs November 16th 2017 Women’s Business Initiative International in Den Haag offers: Seminar Start your own business in English

For Dutch speaking starting entrepreneurs November 4th in Utrecht, Eindhoven, Groningen en online: KvK Startersdag

1. Are you an entrepreneur?

Analyse your skills, experience, motivation and ambition. Do tests, look into the mirror, ask your partner, friends and family. Think of a product or service that you will provide and describe all the ten steps in a business plan. Hire a coach. Follow your passion!

Tests:

http://www.entrepreneur.com/personalityquiz

http://www.bizmove.com/other/quiz.htm

http://www.ondernemersplein.nl/artikel/ondernemerschapstest/

Non profit coaching:

https://qredits.nl/coaching/coachingsaanbod/

Ondernemersklankbord

Coaching (commercial):

http://www.coachingland.nl/

Business plan:

https://www.sba.gov/tools

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/financiele-startplanner/begin-goede-basis.html

https://www.rabobankstartproof.nl/

https://www.ing.nl/zakelijk/starters/starterstips/ondernemingsplan/index.html

https://qredits.nl/ondernemerstools/ondernemingsplansjabloon/

Thanks to my colleague Margreet Niemansverdriet I found this usefull Ebook for Startups.

It is also available in Dutch.

http://www.startupwerkboek.nl/toolbox/StartupWerkboekEng.pdf

http://www.startupwerkboek.nl/

2. Explore the market and analyse the trends in your sector.

Do research on your competitors, your clients and environmental factors. Determine your unique selling points.

http://www.answersforbusiness.nl/sectors

dollar-979619_1920

3. Make a financial plan and check if you need funding.

Calculate your turnover and your costs to see if it is profitable. Determine your rate. Search for a sponsor or use your savings.

For a financial plan see Business plan under 1 or use the smart funding canvas

Finance:

http://www.answersforbusiness.nl/subsidy/sme-loan

More alternative finance options (Dutch)

Overzicht vormen alternatieve financiering

Crowdfunding:

Is crowdfunding a viable option for your business? Fill in the scan (English)

http://www.crowdfundingscan.nl/?lang=en

Find a platform (Dutch):

http://www.douwenkoren.nl/crowdfunding-in-nederland/

A few crowdfunding organizations with information in English:

http://www.douwenkoren.nl/en/

http://www.oneplanetcrowd.com/en

https://www.symbid.com/?locale=en

https://www.kickstarter.com/discover/countries/NL

https://www.leapfunder.com/

In control of the company: entrepreneurs on their financial literacy

4. Come up with a name for your company

Check the Trade Register of the Chamber of Commerce, type the name in Google and check the Trademark Register to see if it is available.

You also want to reserve the domain name and the name on Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest and YouTube.

http://www.answersforbusiness.nl/regulation/company-name

5. Choose a legal form

Every legal form has the three aspects establishment requirements, liability and tax system. Use them as criteria to make your choice.

http://www.answersforbusiness.nl/regulation/legal-form

6. Organize your administration and bookkeeping

Find a digital system that you can use and/or hire a bookkeeper.

http://www.answersforbusiness.nl/regulation/accounts

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/tax_return/provisional_assessment_2015/notifying_us_of_changes/your_personal_situation_changes/you_start_a_business

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/

Find a bookkeeper or an accountant:

https://www.nba.nl/Site/English/

https://www.noab.nl/

The Dutch VAT (BTW) explained (in English)

VAT and business

7. Limit your risks by making up terms and conditions and select necessary insurance

Ask for terms and conditions at a branche association. Go talk to an insurance adviser to hear what risks there are.

http://www.answersforbusiness.nl/regulation/general-terms-conditions

http://www.answersforbusiness.nl/subject/insurance

Expat insurances

8. Check if there are special requirements

For some business ideas you need professional qualifications, licenses or have to meet a zoning plan.

http://www.answersforbusiness.nl/regulation/professional-qualifications

http://www.answersforbusiness.nl/regulation/zoning-plan

http://www.answersforbusiness.nl/regulation/home-business

https://www.government.nl/documents/publications/2014/03/07/new-in-the-netherlands-2014

9. Register at the Chamber of Commerce and the Tax Authority

Make an appointment online with the Chamber of Commerce for registration at one of the offices. The Chamber of Commerce also provides a VAT nummer on behalf of the Tax Authority.

http://www.kvk.nl/english/how-to-register-deregister-and-report-changes/

http://www.answersforbusiness.nl/regulation/trade-register-and-tax-administration

http://www.answersforbusiness.nl/taxes

10. Execute your marketing plan, find customers and go networking, networking, networking!

Take action. If you think networking is a challenge, don’t worry, you are not alone. Take up a training to develop yourself. Practice makes perfect.

http://www.netwerkgidsnederland.nl/ (Dutch)

Usefull websites:

https://business.gov.nl/

http://www.kvk.nl/english/

http://www.startupdelta.org/

Starten met crowdfunding

 1. Speciale crowdfundingpagina op kvk.nl Alles over crowdfunding

2. Vul de crowdfundingscan in en kijk of crowdfunding voor jouw situatie kansen biedt. Doe de crowdfunding scan

English version of the crowdfundingscan: English version crowdfunding scan

3. Startpunt voor oriëntatie op crowdfunding. Startcrowdfunding.nl

4. Video Wat is crowdfunding?

5. Naast crowdfunding campagnes ook overzicht van andere alternatieve financieringsopties zoals kredietunies, factoring en participatiemaatschappijen. fundwijzer.nl

6. Overzicht platforms en vergelijk actuele projecten Crowdfundmarkt

7. Platform kiezen Platform kiezen

8. Het grote crowdfunding boek

9. Gratis inloopspreekuur en workshops:

CrowdfundingHub

Amsterdam, NL
515 Members

The CrowdfundingHub is the European knowledge center on crowdfunding and alternative finance. Through independent research and education we support governments, corporates and…

Check out this Meetup Group →

 

10. KvK Financieringsdesk

Direct antwoord op je vragen over geldzaken en financiering? Bel de KvK-Financieringsdesk!

Iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken via telefoonnummer

0800-1014.

 

Resultaten crowdfunding in Nederland in 2016

crowdfudning2016infographicc76864_1fa3d0f19f22453ea5d1364a3553e118-mv2